Tiedotteet


MyDogDNA Passi

Pyreneläiset ottivat pilottirotuna osaa koirien DNA terveyspassiprojektiin ja yhdistys tuki alkuvaiheessa hankkeeseen osallistuneita. MyDogDNA Passi on jo vakiintunut ja on toivottavaa, että mahdollisimman moni osallistuisi kartoittamalla koiransa perimän. Mitä enemmän koiria on mukana, sitä laajemmin on tarjolla tietoa paitsi koirista yksilöinä, myös rotujen perinnöllisestä monimuotoisuudesta.

Genoscoperin sivuilta löytyy tällä hetkellä rotukohtaista tietoa, mutta tiedon määrään vaikuttaa toki testattujen koirien määrä. Esimerkiksi pyreneittenkoirien monimuotoisuutta voi verrata vain yhdistettynä muihin molossityyppisiin rotuihin, koska koiria on testattu alle 30. Sivuilla mainitaan myös kaikille roduille yhteisten testattavien sairauksien eli lääkeaineyliherkkyyden ja pahanlaatuisen hypotermian lisäksi kaksi rodulla esiintyvää testattavaa sairautta: multifokaali verkkokalvon sairaus cmr1 sekä verenvuototaipumusta aiheuttava Glanzmannin trombastenia. http://www.mydogdna.com/fi/rodut/379/pyreneittenkoira

Paimenten osalta testattavista sairauksista löytyvät vain kaikille roduille yhteiset lääkeaineyliherkkyys ja pahanlaatuinen hypotermia. Mitään uutta sairauksien osalta ei rodusta ole ilmennyt. Testattujen koirien lukumäärä sijoittuu haarukkaan 30-100 ja monimuotoisuutta rodun osalta pääsee tarkastelemaan suhteessa sekä muihin lammaskoiriin että kaikkiin muihin rotuihin.
http://www.mydogdna.com/fi/rodut/380/pitkäkarvainen-pyreneittenpaimenkoira
http://www.mydogdna.com/fi/rodut/381/lyhytkarvainen-pyreneittenpaimenkoira

Kirjautuneille käyttäjille eli koiriaan testanneille löytyy enemmän tietoa monimuotoisuudesta. Näet omat testatut koirasi sekä sinulle jaetut rotusi koirat roturyhmän perimän monimuotoisuus -kuvaajassa. Näet tietysti omien koiriesi perinnölliset testattavat sairaudet ja ominaisuudet. Lisäksi näet monimuotoisuusprosentin omasta koirastasi, rodustasi, roturyhmästäsi sekä kaikkien koirien keskiarvon monimuotoisuudesta. Genoscoper yhdisti jalostustoimikunnan pyynnöstä kuvaajissa lyhyt- ja pitkäkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran, joiden perinnöllisiä eroavaisuuksia voi nyt tarkastella yhdessä. Myös Breeder-työkalussa rotumuunnoksia voi yhdistää.
http://www.mydogdna.com/fi/blog/silmays-eri-koirarotujen-perimanlaajuisesti-mitattuun-monimuotoisuuteen

Suomen Pyreneläisillä ei ole enää omaa alennuskoodia testin hankkimiseen, mutta hintoja kannattaa seurata Genoscoperin sivuilta. Laboratorio tarjoaa aika ajoin erilaisia tarjouskampanjoita.Pyreneittenpaimenkoirien jalostussuositukset

Pyreneittenpaimenkoirien jalostussuositukset

Suositellut jälkeläismäärät vuonna 2017 pyreneittenpaimenkoirille
Rekisteröintien perusteella suositeltu yhden koiran jälkeläismäärä tällä hetkellä molemmat variaatiot yhteenlaskettuna on 8 jälkeläistä.

Kennelliiton rotukohtaiset erityisehdot pyreneittenpaimenkoiralle:
Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Kennelliiton toimisto voi myös tehdä muutoksen rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella (JTT 8/12). Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk. Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen (JTT 6/12). Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä.


Pyreneittenkoirien jalostussuositukset

Pyreneittenkoirien jalostussuositukset

Suositellut jälkeläismäärät vuonna 2017 pyreneittenkoirille
Rekisteröintien perusteella suositeltu yhden koiran jälkeläismäärä tällä hetkellä on 10 jälkeläistä.

Pyreneittenkoiran PEVISA-ohjelma 2013-2017

JTT hyväksyy pyreneittenkoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Ohjelma on voimassa 1.1.2013 - 31.12.2017.

Pentueen ulkomaista isää koskeva pysyvä poikkeuslupa: pyreneittenkoiran PEVISA-vaatimukset eivät koske kohdussa maahantuotujen, ulkomaisella spermalla siemennettyjen tai ulkomaisen uroksen astumisesta syntyneiden pentujen rekisteröintiä. Tutkimuslausunto on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER -rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta (ohjeet löytyvät ylla olevasta SSKY:n linkistä). Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohdat 5 ja 11).Suomen Pyreneläisjäsenten pentuvälitys sekä uuden kodin etsijät löytyvät Pentuja-sivulta!Avustukset 2020

Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
tulostettava versio