Kokousaineisto (kesken)

2011
toimintakertomus_2010.pdf

toimintasuunnitelma2012.pdf

talousarvio2012.pdf

2012
Syyskokous
1pyreneittenpaimenk_pk.pdf

lkpyreneittenpk746.pdf

LTyhteenveto2011.pdf

LUONNEKYSELYN KOOSTE 0812 (1).pdf

Luonnetestin arvostelutaulukko.pdf

PPKsuositukset310312.pdf

Pyreneittenpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma_2012.pdf

2013
Kevätkokous
Jalostustoimikunta_toimintakertomus_2012.pdf

Suomen_pyrenelaiset_toimintakertomus_2012.pdf

Syyskokous
Jalostussuosituksetpaimenet.pdf

Jalostussuosituksetpyrret.pdf

Jalostustoimikunnan_toimintasuunnitelma_2014.pdf

Pyrenelaiset_toimintasuunnitelma_2014.pdf

Suomen_Pyrenelaiset_ry_Syyskokouskutsu.pdf

Talousarvioehdotus_2014.pdf

2014
Kevätkokous
JTOToimintakertomus2013.pdf

Pyrenelaiset_yhdistyksen_kevatkokouskutsu_2014.pdf

Suomen_pyrenelaiset_ry_Toimintakertomus_2013.pdf

Syyskokous
Kokouskutsu_syyskokous.pdf

2015
Kevätkokous
Jalostustoimikunta_Toimintakertomus_2014.pdf

Kevatkokous_pyrenelaiset_esityslista.pdf

Suomen_pyrenelaiset_ry_Toimintakertomus_2014.pdf

Luentoilmo_jakeluun1.pdf

Syyskokousmateriaali_2015.pdf

2016
Kevätkokous
JTMK_toimintakertomus_2015.pdf

Pyrenelaiset_kaikki_kilpailut_saannot.pdf

Pyrenelaiset_kevatkokouskutsu_2016_Porvoo.pdf

Suomen_pyrenelaiset_ry_Toimintakertomus_2015.pdf

tase_2015.pdf

tulos_2015.pdf

Vuoden_paimenkoira_ja_tulokas_Saantoluonnos_perustelut.pdf

Syyskokous
Jalostustoimikunta_rotujen jalostussuositusten_muutosesitys1.pdf

Jalostustoiminkunta_toimintasuunnitelma_2017.pdf

Kokouskutsu_syyskokous_2016.pdf

Pyreneittenkoirien_PEVISA.pdf

Pyrenelaiset_talousarvio_2017.pdf

Pyrenelaiset_toimintasuunnitelma_2017.pdf

Tapahtumailmo.pdf

2017
Kevätkokous
JTMK_toimintakertomus_2016.pdf

Kevatkokouskutsu_2017.pdf

Luentoilmo_19032017.pdf

tase.pdf

Toimintakertomus_2016.pdf

tuloslaskelma.pdf

Syyskokous
Kokouskutsu_syyskokous_2017.pdf

Luentoilmo_20171015.pdf

PYRENEITTENKOIRIENJTO_2018_2022.pdf

talousarvio_versio_2_2018.pdf

Toimintasuunnitelma_2018.pdf

2018
Kevätkokous
Kevatkokouskutsu.pdf

Suomen_pyrenelaiset_ry_Toimintakertomus_2017.pdf

Tase_2017_korjattu.pdf

Tuloslaskelma_2017_korjattu.pdf

Syyskokous
Pyrenelaiset_syyskokouksen_2018_poytakirja.pdf

Ylimääräinen kokous
20181228_poytakirja.pdf

poytakirja281218.pdf

2019
Kevätkokous
Toimintasuunnitelma19.pdf

Suomen_pyrenelaiset_Toimintakertomus_2018.pdf

Syyskokous
Näyttelykilpailu_saantoehdotus_2020_alkaen.pdf

Syyskokouksessa_2019_palkitut.pdf

Syyskokous_2019.pdf

Toimintasuunnitelma20.pdf

PK_vuosikok_2019.pdf

syyskokouskutsu2019.pdf

Talousarvio_2020.pdf

2020
Kevätkokous
Pyreneläiset 2020 kevätkokouskutsu

Vuoden_PEKO.pdf

Vuoden_paimenkoira_ja_tulokas_Saantoluonnos_2020.pdf

Vuoden_paimenkoira_ja_tulokas_Saantoluonnos_perustelut_2020.pdf

tulostettava versio